torsdag 15 december 2016

Så gör man: PDF

Vad: PDF - Portable Document Format -
Info: Wiki
Först: PDF:en är idag, som ni nog har märkt, det mest utbredda formatet att dela dokument med grafiskt innehåll. Text, bild, grafik, tabeller - allt funkar fint. Vad som kan variera är kompression av bild och grafik, framförallt förenklade kompression som förstör en del av informationen. Därför: spara inte ditt arbete som PDF för arkivändamål. Ska det sparas till portföljen etc, använd .ai eller motsvarande. För att vara säker.


Några sätt att skriva ut (och med det menas - virtuell skrivare, inte till papper).


A. Använd Adobes egna Acrobat DC (den har bytt namn över åren). Ett köpeprogram som installeras med hela Adobe paketet. Den är dels ett program (Acrobat DC) dels en virtuell skrivare. Den hittar du genom att skriva ut dokumentet.


B. Om du inte har Acrobat DC, men råkar ha Windows 10, finns det nu en Windowsvariant av PDF-skrivaren. Finns på samma plats, en skrivare.


C. Leta rätt på en av många gratis/freeware PDF converter/writer som finns. Några är bra andra mindre bra. Tips finns här: Alternative.to


D. Använd ändå Adobe Illustrators / InDesigns (InDesigns är förresten betydligt bättre än Illustrators) SAVE AS / SPARA SOM. I Indesign heter funktionen export. Slå av följande alternativ i dialogrutan: PRESERVE ILLUSTRATOR EDITING CAPABILITIES + CREATE ACROBAT LAYERS. Slå på: OPTIMIZE FOR FAST WEB VIEW. Sedan kan du ändra upp under menyn ADOBE PDF PRESETS till: SMALLEST FILE SIZE.
tisdag 13 december 2016

Uppgift B3: portföljskiss

B3. Portföljskiss

Kombinera veckans uppgifter (B1, B2 och B4) på en sida och layout. Två diagram och en text (är du inte klar med B4, ta en annan text, eller sätt dit placeholder-text). Prova olika varianter, det gäller inte bara sammanfoga de olika delarna utan att få dem att bli lite mer än några rutor på en sida. Och igen, gör det bra.

Litteraturresurser:
– Josef Müller-Brockmann: Grid Systems in Graphic Design
– Ellen Lupton: Thinking with Type (2011)
– Ellen Lupton, Jennifer Cole Phillips: Graphic Design: The New Basics

Verktyg: QGIS, Illustrator/Inkscape; InDesign etc
Inlämning: 2016.12.16 13:30
Filtyp: PDF - krav: PDF:en måste vara utskriven, inte sparad som (..save as) från Illustrator eller motsv.
Format: A3
Filnamn: B3_Efternamn_Förnamn.PDF
Verkshöjd: hög

Uppgift B2

B2. Förädling

Utgå från en av de kvadratiska kartdiagram/analyser du gjorde under Arkitekturtekniken. Kombinera en analys med ditt stadsbyggnadsförslag. Arbeta mot att ge den nya planen/diagrammet är hög grafisk nivå. Studera grafiska förebilder som du gärna får emulera (eller, ja, ta efter). Revidera det ursprungliga diagrammet/kartan om det behövs. Läs igenom Edward Tufte: “Graphical Excellence”. Sätter man ambitionen lågt, kan det kanske gå snabbt. Det är inte meningen, utveckla istället både visualseringen av din analys och representationen av ditt planförslag.

Verktyg: QGIS, Illustrator/Inkscape
Inlämning: 2016.12.16 13:30
Filtyp: PDF - krav: PDF:en måste vara utskriven, inte sparad som (..save as) från Illustrator eller motsv.
Format: A3
Filnamn: B3_Efternamn_Förnamn.PDF
Verkshöjd: hög

måndag 12 december 2016

Schema - Vecka 2

MÅNDAG 12:e DEC
9-12:
A. Föreläsning. Intro: Vad är ett diagram ?
B. Film: BBC 4 Rosling: The Joy of Stats (2011)
D. Uppgift: B1 Uppgift: + B4

TISDAG
10-12
A. Föreläsning: Arkitektur och diagram
B. Uppgift B2 + B3
C. Illustrator-demo - för de som vill
13-17 Eget arbete

ONSDAG
9-17 Eget arbete
Lärare på studion 10-12

TORSDAG
9-12
Återkoppling B1
Föreläsning: Pablo Miranda om digitala verktyg, Processing och mer

FREDAG:
14-15 Sammanfattning, genomgång

Uppgift B4

Uta Eisenreich: Network-Teamwork Sociograms (2002)

Läs de tre texterna i kompendie B under veckan. Sammanfatta dina anteckningar från i en text som inte understiger 4000 tecken inklusive blanksteg. Analysera och reflektera ifall du känner för det - men - stödord och torra referat går lika fint. Det är inte bedömning din texts verkshöjd, utan om du har läst och kanske förstått texterna. Ladda upp på servern senast på förmiddagen fredagen den 6:e januari.
Texterna hittar du i KTH Web file manager: här

Texter:
– Peter Hall "Bubbles, Lines and String: How Visualization Shapes Society" från Andrew Blauvelt and Ellen Lupton (ed.) Graphic design : now in production (2011), pp. 170–185
– Edward Tufte: “Graphical Excellence” in “The Visual Display of Quantitative Information” (1983), pp. 13–51
– Anthony Vidler: “Diagram of Diagrams” in Representations no. 72, 2000, pp. 1–20

Inlämning
Filformat: PDF
Filnamn: B4_Efternamn_Förnamn.PDF

Uppgift B1

Graphis Diagrams (1974)


B1. Referens - Swatch - Diagram

Undersök ett av de diagram som intresserar dig och som ligger på servern [här] eller som du hittar på vår Pinterestsida [här]. Fundera över:
a) vilken typ av data som har använts
b) vilken diagramtyp som tillämpas
c) hur visualiseringen är upplagd och vilket ursprungsformat diagrammet kan ha haft,

Kopiera sedan den grafiska gestaltningen: punkt, linje, yta, färg och mönster och typsnitt enligt Jacques Bertins (fransk kartograf) diagram nedan, och en av hans texter finns på servern. Se Bertins diagram som ett stöd eller utgångspunkt i det arbete, ett sätt att särskilja de grafiska elementen. Gör sedan en egen palett (swatch) i Illustrator (eller motsvarande vektorprogram).

Försök sedan skapa ett eget diagram utifrån orginalets logik. Sammanställ en mindre mängd data (minst 8 ) och gestalta ett diagram med där bara två saker får varieras: storlek och position. Exakt vilken data får du välja själv; det kan vara olika typer av saker du har kylskåpet, platser du rör dig mellan. Det kan vara ett aspekt av ett gammalt projekt som du gestaltar. Viktigt är att det finns en precision och exakthet, utgångspunkten ska vara siffror inte gissade kvantiteter.

Verktyg: Texteditor, Spreadsheet (Excel/Google Drive/LibreOffice Calc), Illustrator/Inkscape
Inlämning: 2016.12.13 17:00
Filtyp: PDF - krav: PDF:en måste vara utskriven, inte sparad som (..save as) från Illustrator eller motsv.
Format: A3 [liggande]
Filnamn: B1_Efternamn_Förnamn.PDF


------------------------onsdag 7 december 2016

Andra veckan
Nästa vecka, på måndag den 12:e december, börjar Representation 3 andra och sista veckan. Vi ses klockan 9:00 i A123. Känner du att vill förbereda dig lite, kan du börja med uppgift B3 direkt. Det är en textuppgift (precis som uppg A3) : läs tre texter. PDF (Dossier_B_REA31_2016_DEC.pdf) hittar du på servern och texterna är:

- Peter Hall “Bubbles, Lines and String: How Visualization Shapes Society” in Andrew Blauvelt and Ellen Lupton (ed.) Graphic Design : Now in Production (2011), pp. 170–185

- Edward Tufte: “Graphical Excellence” in “The Visual Display of Quantitative Information” (1983), pp. 13–51

- Anthony Vidler: “Diagram of Diagrams” in Representations no. 72, 2000, pp. 1–20

onsdag 21 september 2016

Resultat: En (liten) Atlas
En liten Atlas över fyra platser i Storstockholm. Finns i hög- och lågupplöst på servern. Här.

torsdag 15 september 2016

Mall för A2 + A3 - uppdaterad


Nu finns en uppdaterad mall. Använd den. Efter flera förslag från er, försöker vi använda samma typ av typsnitt (Akidenz Grotesk. medium + light), Du hittar allt på servern. Mallen är i illustratorformat CS4.
Uppdatera inlämningen med detta.
- INFO: Lägg till er dokumentation om hur ni gjorde kartan under rubriken info.
- Skriv namnet på de som har arbetat med dokumentet lägst ned till höger
- TECKENFÖRKLARING: Eventuella teckförklaringar/legender lägger ni ovan infot.
- Slå av de mallager som inte ska visas (streck etc). Radera den text som inte ska vara med.

Namnge filen så här:
A2_Efternamn_Förnamn_Efternamn_Förnamn.PDF
A3_Efternamn_Förnamn_Efternamn_Förnamn.PDF
Lägg den i rätt studiomapp.
Ladda upp senast 13:30 fredag 16:e september.

Genomgång / handledning i grupp

Idag kör vi en gemensam genomgång/handledning i grupp. Vi håller till i A324. Erik Wingquist kommer också att delta. Alla som är grupp 1 i studio 1, 2, 3 och 4 träffas samtidigt.

Schema.

13:00-13:12 Grupp 1
13:13-13:25 Grupp 2
13:26-13:38 Grupp 3
13:39-13:50 Grupp 4
13:51-14:03 Grupp 5
PAUS
14:20-14:32 Grupp 6
14:33-14:45 Grupp 7
14:46-14:58 Grupp 8
PAUS
15:15-15:27 Grupp 9
15:28-15:40 Grupp 10
15:41-15:53:Grupp 11

onsdag 14 september 2016

A2 + A3: Mall


En mall för uppgifterna A2 + A3. Stående A3. Linjerna markerar bara marginaler, så de ska inte vara med. Kartutsnittet ska vara 250 x 250 mm och marginalerna genomgående 23.5 mm. Placera eventuella förklaringar på den nedre vänstra delen av sidan.

Uppgift A3

Charles Menard: Cattle imported to Paris (1 mm width = 1000 tons of cattle)


Uppgift: Ni ska nu i grupperna skapa en karta (alternativt kartogram) som kombinerar olika typer av data med en hypotes. Exempel: bryggor och höginkomstområden. Kartan ska ha en verkshöjd (den ska se bra ut).

Beskrivning: Kartmaterialet (data) kommer som tidigare i huvudsak ifrån ett iniativ som heter GET (geodata extraction tool.) Ni får gärna hämta data på annat håll (Riksantikvarieämbetet, SMHI etc). Det kan vara en komplex hypotes eller väldigt enkel. Det kan vara tematiskt som möten / periferi / kopplingar, det kan vara inventerande. Undvik upprepningar - era och andras - av A2. All information behöver inte komma via QGIS, ni kan addera subjektiva tillägg i Illustrator.  Prova er fram och sök efter sammanhang och visa upptäckter.

Syfte: Tillsammans kommer ni skapa ytterligare 11 kartsidor i er snabb-atlas över era studioområden. Ni ska alla kunna ta del av varandras upptäckter och metoder inför nästa projekt.

Metod: Dokumentera er arbetsmetod i text så att andra person kan uppnå samma resultat.  Tydligt och kortfattat i punktform.

Projektion: SWEREF99 (3006)

Verktyg: QGIS, Adobe Illustrator  (eller motsvarande)

Skala: utsnitt enligt mall. 250 x 250 mm.

Genomgång:  på torsdag eftermiddag går vi gruppvis igenom era färdiga och halvfärdiga kartor. Skriv ut i A3 och ta med det materialet ni har med. Lärare: Claes Sörstedt och Erik Wingquist.

Inlämning A3: PDF + Textfil (.txt)

Dead-line: 16:e september 13:30.
.
Filnamn: namnge filen så här: [UPPDATERAD]: se ovan, uppdaterad mall.

tisdag 13 september 2016

Demo + frågor: Onsdag

Jag har bokat A108 imorgon mellan 12-13. Vi hann inte riktigt med allt som kunde sägas idag och det kommer finnas tid för frågor som flera kan vara intresserade av.

Resurs: GIS-data

De flesta är inte aktuella för er idag men bra att veta vad var man hittar GIS-data:


A2: tips

Och var hittar man kartmaterialet - ned några tips.
Generellt: den mest detaljerade kartografiska data som finns (lätt)tillgänglig för oss är Lantmäteriets fastighetskarta.
Också: på bloggen finns innehållet i några av kartorna:
- Fastighetskartan 
- Terrängkartan
- Vägkartan 

Fastighetsgränser: finns i fastighetskartan
Cykelvägar: finns i flera kartor. i fastighetskartan är den mest detaljerade
Industribyggnader: som ovan: fastighetskartan
Marktäckedata: som ovan: fastighetskartan men också i terrängkartan. jämför
Inkomster: SCB:Inkomster vektor
Etnicitet: SCB:Befolkning vektor
Topografi: Lantmäteriet:Höjddata 2m raster. Se steg-för-steg förklaring här
Befolkningsdensitet: SCB:Befolkning vektor
Villor: finns i fastighetskartan
Infrastruktur: finns i fastighetskartan
Flerbostadshus: finns i fastighetskartan

Och - läs dokumentationen som följer med. Svarar ofta på de flesta frågor.

Och här är adressen igen:
SLU GET